Waar we voor staan

De lokale politieke agenda is niet meer van deze tijd. ‘Flexibel meebewegen’ is één van de weinige constante factoren in onze maatschappij. Maatschappelijke-, technologische en ecologische ontwikkelingen dwingen ons om na te denken over herinrichting van de samenleving.

Het sociaal en ecologisch evenwicht is zoek en het komt niet goed met onszelf en onze aarde als we niet structureel ingrijpen.

Gelukkig zijn er oplossingen. Die vragen om draagvlak, samenwerking en actie, ook van de lokale politiek. De gefragmenteerde benadering van de samenleving vanuit politiek, sociaal oogpunt, ethiek en economie is niet langer effectief. De houdbaarheidsdatum is verstreken en we moeten domweg samen aan de bak, met de menselijke maat als kompas. Lokale politiek kan bijdragen aan een hernieuwde verbinding met inwoners van de gemeente, en zo tot een gedragen en herkenbaar beleid voor een gezamenlijke opdracht. Met z’n allen kunnen we deze klus klaren!

Lees hier ons moreel kompas, een document dat je moet lezen als een groeibriljant. En je mag helpen hem te laten groeien.

Moreel kompas

Raalte Natuurlijk gaat graag, samen met jou, deze grote uitdaging aan.
Samen de onderwerpen bepalen waar het over moet gaan.
Samen in gesprek over goede oplossingen
Samen er voor zorgen dat iedereen mee kan komen en dat we Salland mooi en gezond achterlaten.