Doe mee!

Doe mee met Raalte Natuurlijk!

Raalte Natuurlijk haalde tijdens de verkiezingen van maart 2018 geen raadszetel. Maar we zijn bepaald niet gestopt met onze politieke ambities. Sterker nog, de koers die de wel gekozen partijen varen, zijn reden te meer actief te blijven.

– Na de verkiezingen zijn politieke partijen in Raalte niet of nauwelijks meer op de buhne te vinden. We zien dat de politiek in Raalte weer terug gekropen is in zijn hol. Hoe anders doen de politieke partijen dat in bijvoorbeeld Olst-Wijhe.
– Er is een Roalter Akkoord gesloten als ‘regeeerakkoord’ waar geen enkele koers in staat. Zonder het akkoord te veranderen bleek het mogelijk in plaats van PvdA-D66-wethouder te switchen naar een VVD-wethouder.
– Raalte heeft met 37.000 inwoners vijf (5!) wethouders en een burgemeester. Los van de kosten zijn dat gewoon te veel kapiteins op een schip.
– Een wethouder is via de Raalter bekende doofpotformule ineens op een zijspoor gezet.  Een betrokken ambtenaar is nog steeds in de ziektewet. Niemand mag weten welke schade dat in de ambtelijke organisatie heeft aangericht. Was het #metoo? Was Tijenraan financieel niet goed gedekt? Wist de ambtenaar iets waardoor Gosse Hiemstra met de staart tussen de benen verdween?  De afdeling communicatie hanteert de doofpotformule en dan weet je zeker dat de wond gaat etteren. Ook al is dat pas over jaren.
– De gemeente voert nog steeds ruimhartig beleid voor megastallen. Er worden vergunningen verstrekt en beleid om ze tegen te gaan wordt bewust niet gemaakt.
– Minima krijgen minder geld.

Allemaal zaken die we een half jaar na de verkiezingen optekenen… En de politiek heeft de samenleving, die ze voor de verkiezingen zo ruimhartig het woord beloofde, daar niet nodig voor gehad. Wel gratis kroketten en ijsjes voor de omgevingsvisie waarvan nog steeds niemand weet wat dat is, wel ongevraagd minder geld voor minima…

Over vier jaar worden jullie weer gezocht, dan zijn er opnieuw zetels te verdelen. Wij hadden dat wat anders voor ogen. We willen voortdurend met jullie in gesprek blijven. We voelen ons dus eerder gestimuleerd dan geremd met het niet behalen van een raadszetel. 

Alle reden dus om met onze visie verder te gaan. We hebben ons moreel kompas. Daarvoor gebruiken we ‘de donut’ van Kate Raworth die de samenleving als een donut ziet, een groene band waarop het leven zich moet afspelen. Alles binnen die band betekent dat er tekort aan is, alles buiten de band betekent verkeerde overvloed. Denk aan een tekort aan onderwijs, gezondheid of domweg geld. Denk aan een overvloed aan CO2, industrie en megastallen.
We willen iedereen in de samenleving kans geven mee te doen, daarom zoeken we op alle gebieden naar mogelijkheden daarvoor.

Raalte Natuurlijk vergadert iedere maand, waarbij we kort verenigingszaken de revue laten passeren, en daarna langer en diepgaander thema’s oppakken waarvan wij vinden dat die het waard zijn. Doel is de bakens in Raalte en Salland zo te (ver)zetten dat iedereen mee kan doen.
Daarnaast gaan we ieder kwartaal een thema breed oppakken, een ( inspiratiemeeting )voor iedereen die daar interesse in heeft.

Als je het leuk vindt mee te doen (dat mag af en toe zijn, dat kan ook heel structureel), stuur ons dan een mail.
Raaltenatuurlijk@gmail.com