Geef sportclubs ontplooiing in plaats van hulp bij subsidie zoeken

Het Raalter CDA wil dat ambtenaren sportclubs gaan helpen bij het binnenhalen van subsidies. Er staat in Den Haag een pot subsidie te wachten en volgens het CDA hebben clubs te weinig tijd of verstand van zaken om te kijken of ze daar voor in aanmerking komen.

Dat klinkt heel mooi, en Raalte Natuurlijk is voorstander van goed ingezette helemaal geen tegenstander van goed ingezette subsidies. Maar we hebben sterk onze twijfels bij de vraag of je daarvoor tijd van ambtenaren moet inzetten. Als het goed is hebben die daar helemaal de tijd niet voor en als je begint met sportclubs helpen wegens gebrek aan goede vrijwilligers, waar eindigt dat dan?

In eigen behoefte voorzien
We zijn het met het CDA eens dat hier best een goede rol voor de overheid kan liggen. Iemand die honger heeft kun je iedere dag een vis geven maar je kunt hem beter leren vissen. Dan kan hij in zijn eigen behoefte voorzien. Dat geldt hier ook. Je kunt een sportclub beter leren hoe ze vrijwilligers aan zich binden, hoe ze de juiste kwaliteiten in huis halen, dan dat je ze voorkauwt. Daar zijn best goede methodieken voor. Neem de Methode Berkum waar Erica Terpstra tien jaar geleden de boer al mee opging. Bij Rohda Raalte is die formule al eens succesvol toegepast.

Raalte Natuurlijk zou het– net als het CDA – overigens toejuichen verenigingen en vrijwilligerswerk optimaal belangrijk te maken. Het werk dat daar verzet wordt en de levensvreugde die daar aangeboden wordt, is van vitaal belang voor onze samenleving. We vinden dat zo belangrijk, dat het eigenlijk raar is dat het werk voor een club vrijwilligerswerk heet.

Wij denken graag nog verder door op het idee van het CDA. Er zijn vast opleidingen in de regio waar studenten moeten leren subsidies aan te vragen, waar studenten moeten leren vrijwilligers te werven, waar studenten moeten leren kennis over te dragen. Wat zou het mooi zijn als de gemeente overeenkomsten sluit met dat soort instituten, zodat studenten in onze gemeente praktijkervaring op kunnen doen en verenigingen daar beter van worden.

We zien in de discussie meteen ook een kans het idee van een basisinkomen (we hebben daar al vaker over geschreven) nog maar eens op tafel te leggen. Iedereen vanaf 18 jaar die niet werkt een vast bedrag tot aan zijn dood. Onderzoek wijst uit dat 99% procent van de mensen liever werkt dan thuis zit. En het is een stuk goedkoper want de systemen van controle kun je allemaal afschaffen. Maar veel mooier nog: iedereen krijgt daardoor kans belangrijke zaken voor de samenleving op te pakken. Er zijn voor de kinderen, vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, dat soort dingen. Heel veel werk dat we nu vrijwillig doen is vaak veel belangrijker voor de samenleving dan heel veel werk waar we voor betaald krijgen.

Inspiratiemeeting: Hoe toegankelijk is Raalte voor wie minder goed uit de voeten kan?

Aan leden van Raalte Natuurlijk, aankomend leden 😉 en anders geïnteresseerden.

Raalte Natuurlijk houdt eens in het kwartaal een inspiratiemeeting voor iedereen die daar interesse in heeft. Zaterdag 6 oktober om 14.00 uur is de eerste. Die gaat over hoe bereikbaar en toegankelijk Raalte is voor mensen met een handicap.

Raalte maakt aan het eind van de maand een rondgang door het dorp om de problemen op te zoeken, dat doet de gemeente al met enige regelmaat sinds de jaren tachtig. Wij hebben voor 6 oktober de Adviesraad Gehandicapten Raalte uitgenodigd. Die weten natuurlijk precies waar de problemen liggen. We gaan graag met hen in gesprek over oplossingen. Betty Stam is zelfstandig adviseur in het sociaal domein ter versterking van mensen/inwoners met een beperking en geeft een presentatie.

Dit thema past heel goed in de filosofie van Raalte Natuurlijk, waarin ook vastgelegd is dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving. Lees hier over onze visie.

De bijeenkomst is in ’t Natuurlijk Huus, Hogebroeksweg 25 in Raalte.
Meld je wel even aan via raaltenatuurlijk@gmail.com. Dan weten we hoeveel koffie en thee we moeten zetten 😉

Nieuw minimabeleid is de eerste verrechtsing van Raalte

(Wel geld voor wethouders, niet voor minima)

Raalte krijgt een nieuw minimabeleid. Meer mensen gaan profiteren, maar de hoeveel geld blijft hetzelfde. Het huidige beleid wordt dus schraler. Raalte Natuurlijk is daarvan geschrokken, ook van de totstandkoming van het nieuwe beleid. “Als je iedereen mee wil laten doen in de samenleving, moet je ze kansen bieden en keuzes geven, niet met minder geld het bos in sturen.”

Wat wij zouden doen
Raalte Natuurlijk gaat er vanuit dat mensen niet voor de lol in de bijstand zitten. Dat is iets dat je overkomt, daar kies je niet voor. Ja, er zullen best mensen misbruik maken van deze regeling, maar iedere keer weer blijkt dat dat nog geen procent is en wees eerlijk, je gunt een werkgever zulk personeel toch niet?


Wij vinden het heel gek dat het hele systeem van de bijstand georganiseerd is rondom die ene procent. Wantrouwen, controle, verplichtingen opleggen, dat soort dingen. En afknijpen. ‘Want als je ze minder geeft gaan ze wel aan het werk.’
We zijn er van overtuigd dat die strenge controles fraude in de hand werken. Juist als je mensen het vertrouwen geeft, beschamen ze dat over het algemeen liever niet.
Kortom: zet dat hele systeem rondom de bijstand op een lager pitje, bespaar daar enorm veel geld mee, geef de mensen in de bijstand een kans hun leven weer op de rit te krijgen zodat ze uiteindelijk zullen kiezen voor wat ze het liefst doen: meedoen aan de samenleving waar ze maar al te graag deel van willen uitmaken.

We zien dat het bijstandsbeleid in Raalte helemaal de andere kant op gaat. Meer mensen minder geld geven en eisen dat ze ‘mee gaan doen’. We geven je op een briefje dat dat niet gaat werken.

De discussie over het nieuwe beleid
Het verschaalde minimabeleid wordt ondertekend door de nieuwe (christelijke) wethouder Gerria Toetert. Die is nog maar zo kort in functie dat ze nooit de bedenker van het voorstel kan zijn. Dat is gebeurd onder de vorige wethouder Gosse Hiemstra. Nog onder het vorige college, nog met de vorige raad.
Hoe is die discussie gevoerd? Met wie? Geen brede maatschappelijke discussie toch? Dat hebben we tenminste niet meegekregen. Terwijl Raalte probeert een landelijke trofee in de wacht te slepen omdat ze met gratis ijsjes en kroketten het volk zo massaal op de been heeft weten te krijgen voor een mening over haar eigen omgeving in de toekomst, is de discussie over de minima er tussendoor geglipt, lijkt het wel. Waarom is de mening van de samenleving over minimabeleid niet interessant?

Roalter Akkoord
Als je het Roalter Akkoord naleest over dit onderwerp, staat daar niks richting gevend in over het minimabeleid. Het Roalter Akkoord is bepaald geen ‘regeerakkoord’ waar vooraf al kleur bepaald is. Daarom was het ook zo makkelijk de gesprekken met PvdA en D66 te staken en een dag later met de VVD uit de hoge hoed te komen.
In dit geval is blijkbaar gekozen voor wat er vóór de verkiezingen al voorbereid was. Je vraagt je dan af waar verkiezingen precies voor zijn. Het gaat hier wel over minimabeleid!

Vijfde wethouder
Als het om wethouders gaat is geen van de zittende wethouders bereid iets van zijn aanstelling in te leveren. Als het om minimabeleid gaat kan er niet wat extra geld bij. Dat lijkt op schaamteloos graaien van het pluche. Van de VVD-wethouder begrijpen we dat wel. Maar van de christelijke wethouders hadden we anders gedacht. En heel veel gemeentebelangen worden er ook niet gediend met zoveel wethouders.

Valse voorlichting
In de ambtelijke stukken én in de stukken die onder andere via social media de samenleving ingeslingerd zijn, werd de indruk gewekt dat het nieuwe minimabeleid meer en beter werd. In een stiekem bijzinnetje werd meegedeeld dat er niet meer geld bij kwam. In hoofdzinnen, kop en inleiding werd vooral gezegd dat meer mensen recht op een uitkeuring hebben, dat het allemaal fantastisch beter wordt. Is de politiek er dan nog steeds niet van doordrongen dat je met dat soort valse voorlichting de kloof met de samenleving vergroot?
Raalte Natuurlijk vindt dat je het echte verhaal moet vertellen en als dat niet zo’n mooi verhaal is, dat je misschien dan eerst moet kijken of je de waarheid mooier kunt maken.

Voedselbank
Tijdens de verkiezingsdebatten bleek al dat geen enkele Raalter politieke partij ook maar een klein beetje de intentie heeft de voedselbank overbodig te maken. ‘Het is jammer en erg dat het nodig is, maar het is beter dat we hem hebben dan dat we er niet eens een hadden’, was zo ongeveer het antwoord van de andere politieke partijen. Veel minder ambitie kun je niet uitspreken. Met de keuzes voor het nieuwe minimabeleid weet je zeker dat de voedselbank blijft bestaan en vergroot je de kans dat die zelfs harder nodig wordt. Meer mensen in de bijstand krijgen immers minder geld.

Raalte Natuurlijk is er van overtuigd dat ruimhartig minimabeleid op korte termijn even iets meer kost, maar dat je dat al snel dubbel en dwars terug verdient.