En nu verder!

De achtbaan is tot stilstand gekomen. Drie, vier maanden geleden zijn we met Raalte Natuurlijk in een karretje van die rollercoaster gestapt. 400 Inwoners van de gemeente Raalte hebben op ons gestemd. Te weinig voor een zetel. Maar meer dan zat om trots terug te kijken. En fier vooruit.

Namens de kandidaten: dank jullie wel voor het gegeven vertrouwen!

Om te bepalen hoe we verder gaan, willen we eerst even de tijd nemen alles wat op ons afgekomen is te laten landen. Want tjongejonge, wat een hectiek. Amper tijd om adem te halen. Voor je het weet hobbel je mee in de mallemolen van de oude politiek, een molen die aangedreven wordt door oude journalistiek. Al met al kwamen we terecht in een wedstrijd waar de schoonheid van het spel er niet meer toe deed, alleen winnen telde.

Eigenlijk wisten we dat vanaf de zijlijn toekijkend al wel een beetje. Maar als je er middenin zit, verrast dat toch. Inmiddels hebben we het al met veel mensen gehad over Raalte Natuurlijk. Sommigen daarvan benaderen ons vanuit het oude politieke denken. Dat is lastig praten. We hebben ook veel – heel veel – hartstikke leuke reacties gehad. Dat we vooral door moeten gaan. Dat we met een halve zetel al een heleboel bereikt hebben. Dat we de tijd nodig hebben onze vernieuwende ideeën uit te leggen.

Terugkijkend op wat voor ons geen wedstrijd is, durven wij te concluderen dat we toch belangrijke winst hebben geboekt. In de debatten waren vaak door ons geagendeerde onderwerpen gekozen. Het praten over een basisinkomen is begonnen.

We zijn er! En we gaan niet meer weg.

Hoe verder? We moeten het allemaal eerst maar eens laten bezinken. En dan gaan we verder, met thema’s uit de samenleving agenderen, er breed maatschappelijk over praten waarbij kennis van de samenleving essentieel is, en dan tot besluiten komen waar Raalte en Salland beter van wordt, gezonder ook. Misschien kunnen we als politieke partij zonder zetels wel veel meer betekenen dan wanneer we ons aan de mores van de politiek moet houden.

Harrie Kiekebosch
Raalte Natuurlijk

Korting op OV als je de auto laat staan

Als het over de N35 gaat, gaat het steeds over een betere doorstroom van het verkeer. Maar inwoners van Raalte, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Doordat die weg overal verbetert, worden Raalte en Mariënheem de fuik waar het voortaan dagelijks vast zal gaan lopen.
Raalte Natuurlijk stelt daarom voor korting te geven op het openbaar vervoer voor wie de auto laat staan. Als je 10% van de weg haalt, zijn de files opgelost en hebben vooral vrachtwagens weer ruim baan als schakel in onze economie.

Raalte Natuurlijk: een carpoolapp voor jongeren?

“Maar ja, hoe kom ik dan midden in de nacht weer terug in Lierderholthuis,”, vroeg een jongere zich af, toen we met haar in gesprek waren hoe je een klein dorp een beetje leuk houdt voor de jeugd.

“Een gezellige kroeg voor de jeugd, daar moet je toch wel voor naar Zwolle. Maar ik kom dan ’s nachts niet meer thuis. Dus verhuis ik zo snel als dat kan.” Nu heeft ‘de politiek’ niet voor ieder probleem een oplossing, maar zo op de verjaardag kwamen we een heel eind. Er zaten nog wat ICT-studenten bij aan tafel en die dachten wel een carpoolapp op lokaal niveau te kunnen maken.

Toen de gastheer het tweede biertje in deed, leken we met z’n allen het vervoersprobleem van de dorpen sowieso opgelost te hebben. Een app waarop je aangeeft waar je naar toe wil. Als je aan de vraag-kant voor zo’n reisje een paar euro over hebt, zul je zien dat er genoeg mensen zijn die het aan de aanbod-kant interessant vinden passagiers mee te nemen.

“Ik denk dat ik dan ’s nachts nog wel makkelijk terug in Lierderholthuis kom”, bedacht onze gesprekspartner, “er zijn er natuurlijk zat die terug uit Zwolle naar Wijhe, Raalte of Heino gaan en nog een plaatsje over hebben in de auto.”

Raalte Natuurlijk wil over zo’n app wel eens verder met jongeren in gesprek. ‘Kannie’ en ‘magnie’ mogen niet komen. Iedereen die wel eens geroepen heeft dat ‘we moeten proberen die jongeren hier in de regio te houden’, die is wél van harte welkom. Vooral ondernemers die in zo’n plan zouden willen investeren. Want als je jongeren hier wil houden, dan moeten ze hier ook wat te zoeken hebben.

Wie maakt in Raalte nu eigenlijk het beleid? De politiek toch?

In het centrum van Raalte worden de zwarte sierstenen langs de rand van promenade stukje bij beetje vervangen voor wat minder sierlijke zwarte tegels. “Die kun je een stuk makkelijker leggen”, aldus een uitvoerder. In de passage van Molenhof naar Markt zijn de stenen inmiddels vervangen.

En wij van Raalte Natuurlijk maar denken dat het de politiek wat waard was, een mooi en aantrekkelijk centrum. Maar kennelijk zijn het de stratenmakers die de dienst uitmaken. Dat er sierstenen liggen, daar is over nagedacht. En voor betaald. Het is onderdeel van de zo hard nodige uitstraling voor een bruisend centrum. Toch?

We kregen nog twee van dat soort processen via raaltenatuurlijk@gmail.com binnen.

– “Nee, we gaan jullie straat niet vrachtwagenvrij maken”, krijgen bewoners van de Nieuwstraat te horen. Maar die vraag is nooit in de politiek beland. Ambtenaren hebben dat besloten.

– Raalte heeft veel kleine afvalbakken vervangen voor weinig groten. Die hoef je veel minder vaak leeg te halen. Maar als je dan vraagt of daar ook een filosofie ten opzichte van zwerfvuil onderligt, blijkt dat niet het geval.

Dat kan vast wel anders, vindt Raalte Natuurlijk.

Als de samenleving écht mee kan praten, gaan inwoners ook meer participeren

Het vertrouwen in de politiek is laag. Mensen hebben er weinig vertrouwen in dat politici hun belangen dienen. Raalte Natuurlijk wil dat anders. Het moet in de raad gaan over thema’s waar de samenleving mee bezig is. Politiek en samenleving moeten daar samen over in gesprek en samen richting een oplossing.

En dat is helemaal niet zo moeilijk, als de verantwoordelijkheid maar durft te delen. Onze lijsttrekker Harrie Kiekebosch is ook de oprichter van Salland Centraal dat inmiddels verkocht is aan De Persgroep. Tot die tijd zocht Salland Centraal ook altijd naar thema’s waar de samenleving mee bezig is. Dat lukte prima omdat alle inwoners mee mochten doen met Salland Centraal. Dat leverde vanzelf het gesprek van de dag op.

Als je veel met de samenleving in contact bent, als je goed naar ze luistert, als je samen naar mogelijkheden kijkt, bereik je veel meer dan alleen maar de werkelijke oplossingen zelf. Je bereikt ook dat de samenleving er lol in gaat krijgen zich met zijn eigen samenleving te gaan bemoeien, hij zal meer verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk meer mee gaan doen!

Voorbeelden
Belangrijkste succes is de straatverlichting langs de parallelweg van de N35 tussen Heino en Raalte. Een ouder beklaagde zich over de gevaarlijke route als zijn kinderen van Heino naar de sporthal in Raalte gingen. Salland Centraal pakte dat verhaal op, liet zich via gemeente naar provincie naar Rijkswaterstaat sturen maar gaf niet op. Uiteindelijk pakte de politiek dit thema op en een jaar later was er verlichting.

De kunstgrasvelden bij alle sportvelden in de gemeente zijn ook via Salland Centraal verwezenlijkt. Bij SV Raalte verzwikte een scheids zijn enkel, de wedstrijd werd afgelast, de aanvoerder meldde dat aan Salland Centraal. Kort daarna beklaagde het elftal zich via reacties onder dat artikel over de waardeloze velden en de roep om kunstgras kwam naar boven. Even later reageerden ook voetballers uit Heino, Heeten, Broekland, Nieuw Heeten, Mariënheem en Luttenberg zich. Honderden reacties onder het artikel schudde de politiek wakker. De sportnota werd aangepast en inmiddels ligt overal kunstgras.

Dat is de kracht van de samenleving, gekanaliseerd via Salland Centraal. Via die kracht is he Hoftheater uiteindelijk ook geen Toftheater gaan heten (de nieuwe letters zaten al op de muur) en trok de Stöppelkaters een besluit terug dat fanfares niet meer mochten doen in de optocht.

Raalte Natuurlijk: vergaderen volgens de dialoog en vertrouwen hebben in elkaar

De raadsvergaderingen zoals ze nu zijn in Raalte, zijn niet constructief en munten niet uit in zoektochten naar creatieve oplossingen. Op 21 maart kun je stemmen om het te laten zoals het nu is. Je kunt ook stemmen voor verandering.

En voor echte verandering heb je nieuwe partijen nodig.

Partijen buitelen over elkaar heen zonder te luisteren. Ze proberen te scoren voor de publieke tribune die leeg is of om morgen in de krant te komen. Of je wel of niet wat mag zeggen is aan strenge regels verbonden. Dingen als eerste en tweede termijn, maximale spreektijden en een monddood gemaakte publieke tribune.

Raalte Natuurlijk gaat voor de dialoog. In de politiek is het debat gangbaar. Leerlingen leren al op de middelbare school hoe ze een ander onder tafel kunnen praten met slinkse argumenten en slimme leugentjes om bestwil. Dat leidt tot argwaan, conservatisme en negativiteit.

Wij willen de dialoog inbrengen. Daarin luister je naar de ander, bent op zoek naar wat hij bedoelt, stel je vragen, laat je hem uitpraten. Socrates vertelde zijn leerlingen al dat het niet interessant is een ander te vertellen wat jij weet, het is veel mooier om elkaar te bevragen, te reflecteren hierop en hier samen wijzer van worden.

Als alle partijen dat doen, zul je zien dat je een heel ander klimaat in de Raalter raadszaal krijgt. Dat komt ook omdat je via de dialoog op zoek gaat naar de overeenkomsten tussen links-rechts-gelovig en wij-zij in plaats van de verschillen. Of je constateert dat verschillen en diversiteit juist interessant zijn. Met respect voor elkaar en het accepteren van verschillen gaan we op zoek naar wat ons verbindt.

O ja, en we vinden ook dat je niet overal over zou moeten willen vergaderen. Als er iemand is die ergens veel verstand van heeft, laat hem het dan maar beslissen. Wij durven die verantwoordelijkheid wel uit handen te geven en hebben er vertrouwen in dat iemand daar geen misbruik van maakt. Vertrouwen in elkaar is dus ons vertrekpunt.

Een zwemparadijs en een voedselbank? Dat kan toch niet?

“Het is niet leuk dat het nodig is, maar wel belangrijk” zeiden de negen andere politieke partijen tijdens het RTV Raalte-verkiezingsdebat in het Hoftheaer in Raalte. Raalte Natuurlijk denkt daar anders over: we moeten ons doodschamen dat Raalte een voedselbank heeft!

De stelling van RTV Raalte was dat de voedselbank over vier jaar niet meer nodig is. Geen van de politieke partijen durfde daar een klap op te geven. “Dus is die voedselbank er over vier jaar nog gewoon”, concludeerde Harrie Kiekebosch van Raalte Natuurlijk, “maar als het aan ons ligt niet!”

Kiekebosch: “Wij draaien het om: het is onbestaanbaar dat we net een hypermodern sportcomplex met zwemparadijs geopend hebben, en dat er ook een voedselbank nodig is!”

Raalte Armoedevrij
‘Raalte Armoedevrij’ is wat Raalte Natuurlijk betreft de grote partner in het streven de voedselbank overbodig te maken. 25 Instellingen (waaronder de gemeente zelf) hebben daar de handen ineengeslagen om armoede heel vroeg te signaleren en de mensen die het aangaat op te vangen op welke manier dan ook.

“Met Raalte Armoedevrij als basis willen we onderzoeken hoe je nog verder kunt komen. Zo blijkt dat de overheid zelf de strengste schuldeiser is die Nederland kent. En het innen van schulden kost vaak meer dan de schuld. Het schijnt ook zo te zijn dat het grote gros van de mensen die je hun schulden kwijtscheldt, dat die de nieuwe kans die ze daardoor krijgen om hun zaakjes weer goed op orde te krijgen, met beide handen aangrijpen. Raalte Natuurlijk wil dat wel eens uitproberen!”

Raalte Natuurlijk daagt jongeren uit met toekomststoel

Als straks de verkiezingen voorbij zijn, blijft Raalte Natuurlijk gewoon contact zoeken met de samenleving. Daarom heeft de partij een toekomststoel neergezet op de Landstede in Raalte. Carmelcollege Salland heeft toegezegd ook zo’n stoel te plaatsen als alle politieke partijen meedoen.


De toekomststoel moet je zien als een extra raadszetel. Jongeren worden zo uitgedaagd mee te praten met de politiek. “Als jullie iets te zeggen hebben, hou je dan niet stil”, zei Harrie Kiekebosch van Raalte Natuurlijk tijdens het politiek debat bij de Landstede, waar 300 jongeren bij aanwezig waren. “Jullie moeten verder met Raalte en Salland, het is jullie toekomst, dus laat van je horen!”

De toekomststoel (toekomststoel.nl) is een idee van Jan Terlouw. Die schrijft in zijn boekenweekessay ‘Natuurlijk’ dat hij het fantastisch zou vinden als jongeren in opstand komen tegen de manier waarop de aarde op dit moment verwoest wordt.

Raalte Natuurlijk: geen inspreekrecht maar de samenleving altijd aan het woord

Als je het politieke debat een beetje volgt, vraag je je af waar ze die vergaderonderwerpen allemaal vandaan halen. Of je dakhelling 30% of minder mag zijn, of je huis witte stenen mag hebben, waarom ze groenstroken al dan niet verkopen aan burgers en vooral aan welke regels dat allemaal moet voldoen, of ze het verkeerde bord voor fietsverboden aan het begin van de winkelstraat gaan vervangen.

En als er dan over vergaderd wordt, heb je als burger nooit een fatsoenlijke kans mee te praten. Er zijn soms wel inspraakavonden, maar die zijn qua opzet dusdanig dat het alleen maar wrevel opwekt en achteraf – zo ervaart de burger – blijkt er ook nooit iets mee gedaan te zijn… Bestuurders, ambtenaren en politici proberen het wel van beneden af aan te regelen (bottom up), maar dat lukt niet.

Raalte Natuurlijk gaat gewoon luisteren. Naar die dingen waar het over gaat op verjaardagen en buurtfeesten, in wachtruimtes, in de supermarkt, tijdens de derde helft in een voetbalkantine, in het café, in de winkelstraat, je komt ze tegen op de social media van plaatsgenoten. De zaken die we daar tegen komen, daar moet het over gaan in de raadsvergadering. En daar moet de burger ook alle kans krijgen mee te praten.

Voorbeelden? Kunstgrasvelden, verlichting op de parallelweg tussen Heino en Raalte, de naam van het Hoftheater, laagvliegroutes, de N35 en – let maar op – het verbod op megastallen, dat zijn onderwerpen waar de politiek niet aan wil, tenminste niet op de manier zoals de samenleving dat wil, maar waar de samenleving toch haar zin krijgt.

Die kant willen we op! Als de agenda van de burger gevonden is, gaan we per thema de dialoog aan. Geen door de ambtenarij voorgekookte plannen als basis, maar een blanco vel papier op tafel waaraan inwoners en bestuurders met elkaar in gesprek gaan. Alleen dan haal je de argwaan en het negativisme naar de overheid weg.

Video: Raalte Natuurlijk wil armoede Raalte uit zodat je geen voedselbank meer nodig hebt

Zonder voedselbank verder in Raalte? Het kan: geef iedereen kans op een minimaal inkomen waarvan hij goed kan rondkomen: het basisinkomen is daarvoor de oplossing.

Laat Raalte een proeftuin zijn om het uit te proberen. Doen! Mangs bu-j te bange.

Gratis geld? Ach, dat is wat cynische mensen er van maken. Wij zeggen: één vervanging voor alle systemen die we nu hebben, van studiebeurs tot AOW en alles wat daar tussen zit. Geen controlesystemen meer, maar er vanuit gaan dat iedereen graag wíl werken. Want dat ís zo.