Raalte Natuurlijk: Raalter raad kwam in vier jaar met drie initiatiefvoorstellen, wij willen straks vier jaar lang campagne voeren

“Ik lees overal dat politieke partijen hun politieke campagne beginnen. Duurt die dan niet gewoon vier jaar?”

Die tweet van Harrie Kiekebosch, lijsttrekker van Raalte Natuurlijk, leverde vanuit Olst-Wijhe reactie op. Gemeente Belangen en PvdA gaven te kennen dat ze dat ook inderdaad doen: vier jaar campagne voeren.

Vanuit Raalte kwam er geen reactie. Nu kan dat al een campagne-strategie zijn. Maar niet reageren op andere partijen, dat vinden wij nou zo’n oude politieke gedachte. We zijn al best leuke ideeën tegengekomen, die we graag zouden ondersteunen als we eenmaal in de raad terecht komen. Het zebrapad van Lokaal Alternatief, de energiebesparing op sportvelden van de VVD, langere treinen tussen Enschede en Zwolle van D66.

Dat er geen reactie kwam kan ook komen omdat er de afgelopen vier jaar wellicht niet zo veel gedaan is door de verschillende raadsfracties in Raalte. Rob Poelman (nummer 3 op de lijst van Raalte Natuurlijk) deed daar in september vorig jaar onderzoek naar. Zijn conclusie publiceerde hij op Salland Centraal.

Vanuit de raad kun je het initiatief nemen zaken te agenderen. Dat is de afgelopen vier jaar precies drie keer gebeurt. Zit je dus met zeven of acht partijen in de raad, zijn er drie keer initiatiefvoorstellen ingediend…

“Bedroevend laag”, vindt Poelman, die daarmee overigens ook een scheve lijn ziet met hoe vaak politieke partijen wél hun ongenoegen uiten via de media.

Raalte Natuurlijk is van plan dat wel een beetje anders te doen. Wij willen dat de politieke agenda bol staat van zaken waar de burger het over heeft. Zo hoorden we van de week dat jongeren behoefte hebben aan betaalbare appartementen in het centrum van Raalte. Nou, daar gaan we graag snel werk van maken. Is het bijvoorbeeld mogelijk de leegstaande kantoorruimtes boven Ufuk aan de Grote Markt om te zetten tot woonruimte? Moesten we maar eens me aan de gang. Op de politieke agenda ermee!

Kiezers ondersteunen ons!

Om een politieke partij te beginnen moet je wat hobbels nemen. Een vereniging beginnen. Twee keer geld in de gemeentekas storten. En bewijzen dat er voldoende steun voor je partij is in de samenleving.

Gemeentehuis speciaal voor ons open
Vrijdag nam Raalte Natuurlijk die laatste stap. Speciaal voor ons was het gemeentehuis vrijdagmiddag open om de identiteit van onze steunbetuigers te controleren en op hun formulieren een dikke vette gemeentestempel te zetten. Dank daarvoor!
En daarna hebben we er nog een leuk feestje van gemaakt in het centrum van Raalte, waar het op een vrijdagmiddag met het weekend voor de deur trouwens hartstikke gezellig toeven is!

Even in de kroeg
Het is altijd goed even in de kroeg te zijn. We hoorden daar van jongeren dat ze eigenlijk geen woonruimte  kunnen vinden in het centrum (en dat terwijl er kantoorruimte aan de Grote Markt al heel lang leeg staat).

En ook de mentaliteit in het verkeer kwam aan de orde. Auto’s die in de gemeente altijd voorrang lijken te hebben, maar ook rijen schoolkinderen die zonder op of om te kijken naar de scholengemeenschappen peddelen. Zomaar twee punten voor op de politieke agenda.

We zijn er klaar voor.

Raalte Natuurlijk: altijd op zoek naar de menselijke maat

“Of we niet een actiegroep kunnen oprichten voor Raalte Natuurlijk, in plaats van een politieke partij? Natuurlijk niet! Het gaat ons niet om een kortstondige actie maar om een structurele en bloedserieuze aangelegenheid.” Aan het woord Mia Nijland, nummer twee op de verkiezingslijst van Raalte Natuurlijk.

“We willen mensen niet even wakker schudden, maar laten ontwaken uit hun winterslaap. We willen niet alleen focussen op de verschillende belangen, maar ook op de gezamenlijkheid hierin. We zijn niet uit op weerstand maar op verbinding. Niet omdat het kan, maar omdat het moet!”

Mia Nijland vindt de politieke weg dé aangewezen weg, want – zo zegt Wikipedia – politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen – meestal op basis van onderhandelingen – op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. “Waar de scheidslijn loopt tussen ‘het politieke, het ethische en het sociale’ daar bestaan veel meningsverschillen over. Duidelijk is wel dat de huidige tijdsgeest een groot beroep doet op het gezamenlijke belang van verandering, verbinding en samenwerking. Dit geldt ook voor politieke-, ethische- en sociale kwesties. We kunnen niet langer om elkaar heen, de tijd dringt en ‘oude wijnen in nieuwe vaten’, voldoet niet meer. Het roer moet om!”

“Raalte Natuurlijk kiest daarom niet voor een systeembenadering maar voor een ecologische insteek, met respect voor ‘natuurlijk evenwicht’ in alle opzichten, waarbij mensen een wezenlijke rol spelen en de menselijke maat ertoe doet. Wij willen meer aandacht voor de (invloed van de) individuele mens die -met wederzijds vertrouwen- in dialoog gaat met de ander, om zo te komen tot keuzes die de lokale samenleving ten goede komen. Het mooie Raalter initiatief ‘Mangs buj te bange’ bekommert zich ook om een nieuwe koers. Deze inwoners uit verschillende kernen, willen de lokale democratie verfrissen met als uitgangspunt dat besluiten daar worden genomen, waar de gevolgen worden ervaren.

Raalte Natuurlijk heeft de menselijke maat hoog in het vaandel. De menselijke maat, daarbij moet je recht doen aan de verschillen tussen mensen en situaties waarin ze functioneren in hun gemeente, bedrijf, zorg, onderwijs, noem maar op. Ook in de politiek konen die verschillen op tafel. Maar het zijn juist de gemeenschappelijke kenmerken die verbinden. Zo gedijen mensen vaak goed als wordt voldaan aan de universele behoefte aan overzicht, zingeving, (h)erkenning, ruimte voor ontplooiing, veiligheid en warmte. Mensen voelen zich goed als ze zich met elkaar verbinden, kunnen bijdragen of invloed hebben. Mensen willen vaak ook eenheid in verscheidenheid zonder dwang, controle en bureaucratie. Ze willen vrij zijn binnen gebondenheid en houden van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Maar wat doen we met die menselijke maat? De praktijk ervan is nog ver te zoeken, ook in de politiek. Met de goede bedoelingen in het achterhoofd, nemen dikke dossiers en de waan van de dag, de al zo drukbezette tijd, volledig in beslag. Des te meer reden om er serieus werk van te maken.

Hoe mooi is het dan dat er in Raalte in elk geval één politieke partij is, die dit als corebusiness heeft. Raalte Natuurlijk kan met dit ‘unique sellingpoint’ de lerende Raalter politiek, helpen transformeren naar een hoger plan, een nieuwe realiteit. Een gemeente waarin politieke partijen hun programma er waarmaken in overeenstemming met de zin van ons bestaan. Een gemeente waarin het gaat om mensen, hun waarden en de mogelijkheden die hen worden geboden om samen te leven, met respect voor elkaar. Gemeente Raalte die stuurt op respect voor dat kleine stukje aarde, met al haar mogelijkheden èn grenzen. De Engelse econoom Kate Raworth verbeeldt de nieuwe realiteit met de economie als een donut. Hier is niet langer de economische groei van toegevoegde waarde, maar gaat het om essentiële menselijke waarden en welzijn enerzijds en om het behoud van de aarde anderzijds. Iedereen moet hieraan bijdragen. Raworth adviseert burgers om actief te worden en de politiek om veel te praten over deze nieuwe realiteit.

Zullen we dat doen in Raalte? Natuurlijk!

Raalte Natuurlijk doet niet aan besloten vergaderen

De gemeenteraad van Raalte heeft een reputatie opgebouwd als het gaat om besloten vergaderen. Donderdag vergadert de gemeenteraad er weer over. Raalte Natuurlijk vindt dat te gek voor woorden. “Als wij in de raad komen vergaderen we niet geheim in achterkamertjes”, zegt Rob Poelman.

Raalte Natuurlijk snapt niet waarom de raad donderdag over besloten vergaderen debatteert. Er zijn wettelijke regels, daar hou je je aan, en meer is het niet.

Die wettelijke regels zijn heel simpel. Samengevat: als het een privépersoon schaadt of als een gemeente in een ongelukkige onderhandelingspositie komt, mag je achter gesloten deuren vergaderen. Anders niet.

 

Raalte Natuurlijk zal in dergelijke gevallen aan de besloten vergadering deelnemen, maar ook altijd eerst naar buiten brengen dat er zo’n besloten vergadering aan zit te komen en de agenda van de vergadering – zonder het proces te schaden – bekend maken. Als de gemeente besloten vergadert buiten die regels om, maken we dat bekend en gaan we er niet bij zitten.

We zullen in die gevallen ook per direct gebruik maken van de wet op de openbaarheid van bestuur (wob) en eisen de notulen van dergelijke stiekeme vergaderingen openbaar te maken.

Jeugd zoekt samen met Raalte Natuurlijk naar Leefbaarheid 2.0 in de kernen

Een eigen station, ruimere sluitingstijden voor feesttenten, lagere opheffingsnorm voor basisscholen, flexibeler zijn bij nieuwe woonwijken in de buurtdorpen, meer toestaan op het platteland…

Het zijn zo maar een paar ideeën die we in de mailbox kregen toen we privé in gesprek raakten met en van de mensen achter Mariënheem Online. Raalte Natuurlijk stuurt haar persberichten daar ook naar toe, waarop de vraag kwam: en wat doen jullie voor Mariënheem dan? Zo’n vraag draaien we graag om: en wat vind je dan dat we voor Mariënheem moeten doen?

Brainstorm
Binnen een half uur hadden we wel vijftien ideeën in onze mailbox. En daar waren we erg van onder de indruk. Kroeg-mogelijkheden in het dorpshuis. Goedkopere kavels in de buurtdorpen. Korting op moeilijk verkoopbare kavels. Verruim regels bij leegstaande panden, zoek nar maatschappelijke invulling of geef start-ups er een kans. Financier omscholing nu er snel allerlei nieuwe beroepen aan komen. Help nieuwe ondernemers met hun ondernemersplannen. Leg op ieder plat dak zonnepanelen…

Wat een energie.

We horen de oude politiek dan al roepen: maar dat kan allemaal zo maar niet, er zijn regeltjes, en wie moet dat dan allemaal betalen? Raalte Natuurlijk denkt daar heel anders over. Je moet al die fantastische inbreng zien in de fase van brainstormen. Dan mag alles nog, is geen idee te gek, is niks ‘dom’. Je wil niet weten welke mooie plannen er op die manier vaak tot stand komen.

Jongeren
We hopen van andere dorpen en wijken van Raalte net zo veel inspirerende input te krijgen. Daar gaan we dan straks na de verkiezingen graag mee aan de slag. Niet vanuit de gedachte wat er allemaal niet mag en niet kan, maar op zoek naar mogelijkheden. Dan gaan we samen verder bouwen aan de leefbaarheid 2.0. Waarbij we ook denken aan de nieuwe technologische mogelijkheden. Jongeren, dit is dus ook een oproep aan jullie, want kennis van die technologische middelen, die moeten jullie inbrengen.

Tada, op ons kun je stemmen op 21 maart. Doen!!!

Nou, dit is onze lijst dus. Op hen kun je stemmen:


Op de foto boven van links naar rechts:
Harrie Kiekebosch, Mia Nijland, Rob Poelman, Gerard Verswijver, Refik Köse.
Onder van links naar recht:
Marian Kodden-Engelaar, Corine Rutte, Agnes Heethaar, Louis Hoppen

Raalte Natuurlijk vindt dat er in de gemeenteraad over onderwerpen gesproken moet worden waarvan de samenleving vindt dat ze aan de orde moeten komen. We willen daarbij vooral goed luisteren wat iedereen ervan vindt in plaats van proberen onze zin door te drijven. We hebben er alle vertrouwen in dat er op die manier iedere keer de beste ideeën bedacht worden. De richting die wij er aan geven is dat iedereen in onze samenleving mee moet kunnen komen en dat we Raalte en Salland op z’n minst zo mooi achterlaten als dat we hem gekregen hebben. We hopen dat vooral ook jongeren zich ook met ons gaan bemoeien, want jullie hebben de toekomst.

Om dat allemaal waar te maken willen we natuurlijk een stevige positie in de nieuwe gemeenteraad van Raalte hebben. Daarom kunnen we een prachtige lijst presenteren van mensen waar je op kunt stemmen.

Lijsttrekker is Harrie Kiekebosch: “Ik ben onder meer de oprichter van Salland Centraal en Denne van Knöldert als columnist. Als docent Journalistiek leer ik studenten niet negatief en cynisch, maar constructief in de samenleving aanwezig te zijn, waarbij het van groot belang is dat de samenleving mee kan doen in de journalistiek.”

Mia Nijland is als orthopedagoog actief in zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren die, om welke reden dan ook zijn aangewezen op (langdurige) zorg. “Ik heb hiervoor vanuit een internationaal project het QoL Centre opgericht in Wijhe. Hier willen we bijdragen om de kwaliteit van leven van deze kinderen, hun ouders en verwanten beter mogelijk te maken. Dat kan op een meer natuurlijke manier dan nu gebeurt. Ik ben ook coördinator van het landelijk Platform EMG, kennisnetwerk voor een ieder die betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking in Utrecht.”

Rob Poelman: “Raalte kan wel een wat groenere stem gebruiken in de raadszaal. Na 21 maart willen we daarmee van start. En je zult ons als raadslid niet eens in de vier jaar horen, we zijn namelijk áltijd jullie vertegenwoordiger. Kansen en mogelijkheden mogen nimmer ingebonden worden in partijpolitiek en starheid. Raalte Natuurlijk is ongebonden maar wel verbindend.”

Gerard Verswijver heeft een natuurgeneeskundige praktijk waar hij onder andere met acupunctuur, voeding, massage en leefstijlgeneeskunde bezig is: “In die hoedanigheid probeer ik mijn cliënten bewust te maken van een verantwoorde en preventieve levensstijl. Hierbij hoort naast het eigen interne milieu ook de Sallandse omgeving. Hoe creëren we een gezonde toekomst. Daarnaast ben ik part-time boekhouder en bedrijfsmatig bezig met de import van preventieve medische apparatuur.”

Refik Köse voelt zich Raaltenaar in hart in nieren. Op de eerste vier jaar van zijn leven na woont hij hier ook. “Ik ben actief in de Turkse gemeenschap van Raalte, doe bijvoorbeeld de communicatie van Medine, de moskee en het cultureel centrum van moslims in Raalte. Ook ben ik actief betrokken bij de integratie van nieuwkomers. Én ik ben gek op voetballen. Ik speelde in het eerste van Raalte en was zaalvoetballer bij Rohda. Daarnaast ben ik coördinator van de jeugd bij SV Raalte.

Marian Kodden-Engelaar is op dit moment werkloos en op zoek naar een parttime baan. “Dat valt nog niet mee maar ik vul mijn tijd zo nuttig mogelijk in door regelmatig op te passen op de kleinkinderen en met vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Ook neem ik regelmatig deel aan workshops, symposia en cursussen die in Raalte worden gegeven op gebied van mantelzorg, communicatie, eenzaamheid, beleid vrijwilligerswerk, enz.

Het mooie aan het partijprogramma van Raalte Natuurlijk vind ik dat er geen partijprogramma is! Geen partijpunten maar een open dialoog. Wij willen eerst luisteren wat er leeft, waar maakt men zich zorgen over, hoe kunnen we dat nog beter onder de aandacht brengen en op de agenda van de gemeenteraad krijgen.”

Corine Rutte is een Sallandse in hart en nieren. “Met mijn fotocamera struin ik graag door de Sallandse natuur om de schoonheid hiervan met u te delen. Voor het behoud van deze natuur wil ik me sterk maken, zodat ook vele generaties na ons hiervan kunnen genieten.”

Agnes Heethaar is geïnteresseerd in natuur, mensen en samenleving en de natuurlijke, menselijk maat in alles wat we ondernemen. “Ik werk als coach aan persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling en ben projectleider van ’t Natuurlijk Huus, inspiratieplek voor natuurlijk, duurzaam leven. Ik ben moeder van twee volwassen kinderen.”

Louis Hoppen groeide op aan de Stationsweg in Heino, naast het voetbalveld. “Op het veldje waar nu de tennisbaan is, heb ik heel veel gevoetbald. In mijn middelbare school-tijd was ik actief bij Flurk. Toen mijn dochters kleiner waren, was ik actief in het verenigingsleven. Momenteel besteed ik mijn vrije tijd aan mijn familie, hardlopen, denksport, klussen en sociale contacten.

Ik ben er voor dat de plaatselijke politiek pragmatisch werkt aan een sociale, menselijke leefomgeving voor alle inwoners.”

 

In dorpskernen moet je fietsers en voetgangers voorrang geven

Je moet in de kernen van de dorpen van de gemeente Raalte voetgangers en fietsers voorrang geven. Auto’s blijven van harte welkom, maar ze hebben er geen voorrang.


Met dat idee wil Raalte Natuurlijk de verkeersveiligheid in de dorpskernen wel eens tegen het licht houden. We lieten dat idee al vallen toen Egbert den Daas een zebrapad vroeg rondom de Hervormde Kerk in Heino. Het idee voor Heino alleen wilden we wel eens breder trekken. Misschien is het wel zinnig ook in de kernen van andere dorpen een voorrangsgebied voor voetgangers en fietsers in te stellen. En in Raalte zelf lijkt het ons ook bepaald geen overbodige luxe. Wie vanuit het centrum naar de verschillende parkeerplaatsen wil – vaak met een volle winkelwagen – moet toch behoorlijk op zijn tellen letten bij het oversteken.

Chauffeur zit toch lekker droog
Eigenlijk zien we geen nadelen. Ja, de auto zal er iets langer over doen, maar de chauffeur zit lekker droog, dus dat extra minuutje kan het bezwaar niet zijn. Daar komt bij dat als een auto écht vertraging oploopt door dit idee, dat er dan dus veel voetgangers zijn. Alle reden hen voorrang te geven.

Denken vanuit fiets en voetganger
Ons verkeer is ingericht vanuit de auto. Chauffeurs lijken tot aan voordeuren te moeten kunnen komen. Kruispunten worden zo ingericht dat auto’s er makkelijk over kunnen, fietsers worden daar meestal omheen geleid (kijk de herinrichting van de spoorwegoversteek bij het station richting Raalte Noord). Zelfs het fietspad bij Tijenraan waar ‘de auto te gast’ is, kent een middendrempel die voor fietsers gevaarlijk is en waar de auto geen hinder van heeft.

Zullen we het eens proberen?
Raalte Natuurlijk wil daarom in overweging nemen in dergelijke verkeerssituaties vanuit de voetganger en de fietser te redeneren. Je hebt het dan niet over een zebrapad voor ouderen om aan de overkant van de weg te komen, maar over auto’s die maar even moeten wachten als er een wandelaar oversteekt.

In Zwolle hebben ze al zo’n voetgangersvoorrangsgebied, vanuit de zuidzijde van het station naar het stadskantoor en Windesheim. In mooie kleuren uitgevoerd 😉

Raalte Natuurlijk in het kort

Wie zijn jullie dan… Die veel gestelde vraag beantwoorden we hier in ‘het kort’. Lees alle berichten op deze site om er nog meer diepgang in te vinden. Op Facebook en twitter geven we er nog meer kleur aan.

Raalte Natuurlijk wil onderwerpen van de samenleving agenderen, er op een gewone manier over praten en er met zoveel mogelijk belangstellenden van gedachten over wisselen om er vervolgens een logisch vervolg aan te geven. Machtsspelletjes, wij-zij- en links-rechts-denken horen daar niet bij, probleemgestuurd handelen, systeemdenken en protocollen staan dat in de weg. Wij willen interactie, verbinden, de dialoog aangaan, creatief de beste ideeën bedenken en tot besluiten komen met een zo groot mogelijk draagvlak.

Raalte Natuurlijk staat in dienst van de kwaliteit van de samenleving die ook in de toekomst kan voortbestaan, waarin we goed samen leven, waarin de dialoog essentieel is, waarin we kunnen genieten van de omgeving zodat we er met plezier en gezond kunnen wonen.

We gaan niet de politieke agenda volgen, we maken de agenda van de samenleving leidend.

Ons stappenplan
1: Sallands denken, dus goed luisteren
2: Natuurlijk doen, voor de lange termijn
3: De samenleving en jouw leefomgeving voorop

Sallands denken, dus goed luisteren
Eigenlijk weten wij Sallanders wel wat de beste manier is om de goede dingen te doen. Je de kop niet gek laten maken, goed naar elkaar luisteren en dan samen verder.
Wij wilden het hier hebben over het nieuwe denken: de dialoog voeren, verbinden en samen creëeren. Maar zo nieuw is dat eigenlijk helemaal niet. We zijn het alleen uit het oog verloren.

De politiek werkt namens de samenleving. Dus moet het in de politiek gaan over waar de samenleving vindt dat het over moet gaan. Inwoners moeten daarom een belangrijke stem in de politieke agenda hebben.
De maatschappij verandert razendsnel, iedereen kan meepraten via social media. Politiek en bestuur communiceren vooral nog volgens de verouderde wijze van inspraakrecht, eerste en tweede termijn, maximale spreektijden, dat soort dingen. Tja, dan kom je elkaar niet tegen.

Wij gaan de samenleving vragen mee te praten. Raalte? Natuurlijk! gaat voor de dialoog. Daarin luister je naar de ander, bent op zoek naar wat hij bedoelt, stel je vragen, laat je hem uitpraten. Socrates vertelde zijn leerlingen al dat het niet interessant is een ander te vertellen wat jij weet, het is veel mooier om elkaar te bevragen, te reflecteren hierop en hier samen wijzer van worden.

Systemen brengen je van A naar B, verbeelding brengt je overal. Doe ons daarom de verbeelding maar. Waarbij we graag op zoek gaan naar balans en evenwicht, niet onze zin willen doordrukken, want misschien heeft een ander een veel beter plan. Zolang de argumenten zuiver zijn, komt er vanzelf een goed besluit uitrollen, ook te accepteren voor mensen die het eigenlijk anders hadden gewild.

Vertrouwen in elkaar is ons vertrekpunt. Onze constante factor is ‘de veranderlijkheid’ van de samenleving en de leefomgeving. Met open vizier veranderen we mee, maar het doel blijft gelijk: het beste voorhebben met de gemeente.

Natuurlijk doen, voor de lange termijn
Als we er goed over nagedacht hebben, stappen we over naar het natuurlijke doen. We leggen alles langs de meetlat van ‘natuurlijk’. Is het vanzelfsprekend? Is er een goede balans? Klopt het met diversiteit, gesloten kringloop, schone lucht, gezonde bodem, voldoende groen en bloemen? We hebben het dan niet alleen over de natuur, maar ook over het sociale domein en de economie.

We willen onze leefomgeving mooier een beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

De samenleving en jouw leefomgeving voorop
We gaan inwoners (zeker ook de jeugd) voortdurend vragen waar het in de politiek over moet gaan. Dat blijven we voortdurend doen, want een constante factor die blijft is de veranderlijkheid van de samenleving. Ook lokaal. Iedereen kan dus meepraten. We staan zelf overigens ook midden in de samenleving en hebben daarom al wel wat ideeën:
– Natuurlijk zijn we groot voorstander van een basisinkomen. We vinden dat Raalte daar proeven mee moet doen. Tot zover onze kennis reikt, komen argumenten tegen het basisinkomen niet verder dan de onderbuik. Daar zijn we niet zo van.
– Natuurlijk zorgen we voor een woon- en leefklimaat dat gezond is, waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar mensen graag wonen.
– Natuurlijk dragen we er zorg voor dat onze kinderen met Raalte en Salland verder kunnen zonder dat ze eerst de bodem weer vitaal moeten maken en van gif ontdoen.
– Natuurlijk willen wij een buitengebied met prachtige landschapselementen, fleurige bermen en bloemrijke rotondes waar we bezoekers van harte mee welkom heten.
– Natuurlijk hoort iedereen erbij. Diversiteit omarmen we. Het zijn juist de verschillen die het leven interessant maken.
– Natuurlijk willen we gezond wonen en leven, met veel groen in de woonwijken, mogelijkheden tot buurtmoestuinen en speelgelegenheid voor kinderen. En met goede zorg en opvang voor ouderen en mensen met een beperking.
– Natuurlijk willen we een ondernemersklimaat zonder blufpoker en poeha, met gelijkwaardigheid van economisch en sociaal rendement. Doe ons maar ‘beter’ in plaats van ‘meer’.