En natuurlijk alle goeds voor 2018!

Alle goeds voor 2018 gewenst! We hopen dat je een jaar tegemoet gaat zoals je dat je zelf wenst. En we hopen meteen ook dat daarbij ruimte is voor mensen om jou heen, dat die ook hun jaar tegemoet gaan zoals zij dat wensen. En dat dat elkaar niet in de weg staat.

En we hopen dat we in 2018 een steentje bij kunnen dragen als we in de gemeenteraad gekozen worden. We hebben plannen zat, én deskundigheid te over. Gisteren met een man/vrouw of tien uitgebreid onze gezamenlijke gedachten gerangschikt. Nou, daar zou Raalte, Salland nog wel eens een stuk beter van kunnen worden!

Zo kwam het idee op tafel eens te kijken welke winsten onze bedrijven boeken buiten de financiële winst. Dan kom je tot prachtige resultaten op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als je dat bundelt, moet je eens kijken wat al die ondernemers dan nog extra kunnen betekenen voor de samenleving!

We hebben het over de zorg gehad. Personeelsgebrek? Misschien moeten we eens kijken naar het systeem van diplomering, kijken welke vaardigheden mensen al hebben en dan interne opleidingen mee helpen opzetten voor de aanvullende kennis en kunde.

We hadden het over biodiversiteit en bloeiende bermen en niet zo snel gemaaide slootkanten. Over het belangrijke werk van de Waterschappen en dat we met z’n allen daar veel meer over geïnformeerd moeten worden omdat we zelf ook een heleboel kunnen doen.

We willen aan radertjes draaien die er toe leiden dat je meer biologische producten kunt kopen in de gemeente, en ook dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, maar dat boeren die dat willen over kunnen stappen naar biologische, duurzame of circulaire landbouw. En natuurlijk begint de gemeente Raalte zelf met het goede voorbeeld te geven.

En we moeten op gemeentelijk niveau eens goed praten over ZZP’ers, een enorm belangrijke groep werkenden die op gebied van verzekeringen en andere zekerheden een heleboel voor de kiezen krijgt.

We vinden ook dat we niet terug moeten deinzen voor landelijke issues. Laat ons daar maar gerust aan sleutelen, laat ons maar een voorbeeld- en uitprobeerfunctie krijgen. Daar heb je nuchter volk voor nodig en dat zijn wij.

En dan de dorpen in onze gemeente, moeten we al gaan praten over ‘leefbaar houden 2.0’? We denken het wel. Waarbij we ook de ‘nieuwkomers van het platteland’ in de vrijgekomen boerderijtjes en huizen van harte uitnodigen met hun frisse ideeën mee te denken over de toekomst.

En…

Och, we willen nog een heleboel meer. Maar we willen vooral zaken agenderen waar de samenleving vindt dat het over moet gaan in de politiek, daar willen we dan met z’n allen (en niet alleen binnen de politiek) open gesprekken over voeren en dan moeten er prachtige ideeën op tafel komen die we samen met z’n allen willen uitvoeren.

We hebben daarom over heel veel zaken nog geen precies standpunt ingenomen, als de uitkomsten er iedere keer maar wel voor zorgen dat iedereen mee kan doen, dat we iedereen die achter dreigt te raken mee nemen. En dat we Raalte en Salland op z’n minst zo mooi achter laten als we hem doorgekregen hebben van onze ouders. Zodat onze kinderen en kleinkinderen er gezond mee verder kunnen.

Circulaire economie, dat heeft de toekomst

Moet de grijze container twee keer of een keer per maand aan de weg gezet kunnen worden? En moeten we een dubbeltje meer of minder betalen per keer dat we afval aan de weg zetten. Dat zijn toch wel wat hopeloze discussies die de Raalter raad de afgelopen maanden van de straat hield.

Wij van Raalte Natuurlijk bepleiten circulaire economie. Afval bestaat dan niet meer, want je hergebruikt alles. Maar afvalreductie is nog niet eens de belangrijkste drijfveer voorstander te zijn van circulair denken. Uiteindelijk móeten we als samenleving die kant op, dus laten we in Raalte maar vast beginnen 😉

Thomas Rau vertelde het in november al in het Hoftheater waar hij te gast was in het Salland Café: geef alle grondstoffen een paspoort, geef het een waarde en registreer precies waar het naar toe gaat. Industrieën gaan dan vanzelf hun producten zo fabriceren dat alles herbruikbaar wordt. Rau: ‘je koopt dan op een gegeven moment geen lampen en armaturen meer, maar je betaalt een ondernemer die er garant voor staat dat hij jouw pand verlicht. Je betaalt een vast bedrag, degene waar je die verlichting afneemt betaalt de lamp, de armatuur én de stroom.’

Als je zo denkt als ondernemer ben je in de toekomst spekkoper. Want daar gaat het in de toekomst naar toe. Afval is namelijk een probleem en bouwstoffen zijn eindig.

Raalte Natuurlijk zou het fantastisch vinden als Raalte voorloper wordt op het gebied van circulair doen en denken. We dagen ondernemers uit die handschoen op te pakken. En we vinden dat de gemeente daar financieel aan bij zou moeten dragen. Want als het je lukt als gemeente op dit gebied voorloper te worden, trekt dat andere ondernemers aan.

Lees hier meer over circulaire economie.

Alle sportaccommodaties in Raalte rookvrij? Moet kunnen toch?

Zou je roken op sportparken moeten verbieden? Raalte Natuurlijk vindt dat het overwegen waard. Sporten is nu eenmaal een gezonde bezigheid en dat verhoudt zich slecht met roken.

Nog een reden om sportterreinen rookvrij te maken: op de sportvelden lopen veel kinderen rond en ‘zien roken’ zet aan tot roken.

In Apeldoorn is een moeder een dergelijke actie begonnen. Zij zegt: je wil overal het beste voor je kinderen, dus ook op de sportclub.

Raalte Natuurlijk doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen en vind de discussie de moeite waard: zodra je de entreepoort van een sportaccommodatie voorbij bent, is het rookvrij. Wij willen wel eens weten hoe jullie daar over denken.

Poll:
Op sportaccommodaties moet je roken helemaal verbieden
Op sportaccommodaties moet je roken verbieden als de jeugd sport
Op sportaccommodaties moet je roken helemaal niet verbieden

Laat maar weten wat je er van vind via raaltenatuurlijk@gmail.com

Raalte Natuurlijk iedere woensdag bij RTV Oost

Onze lijsttrekker zit (bijna) iedere week in Achter de Schermen, een discussieprogramma op Radio Oost. Twee thema’s brengt presentator Jan Erik Plettenburg in. De gasten nemen ook zelf nieuws mee.

Harrie Kiekebosch zit er als docent Journalistiek, maar inmiddels natuurlijk ook als lijsttrekker van Raalte Natuurlijk.

Harrie deed woensdag een nieuwjaarsbelofte: hij wil proberen alle sportaccommodaties van Raalte rookvrij te krijgen. Geen rookverbod in het algemeen, maar een rookverbod op sportvelden.

Luister hier de hele uitzending.

Heb jij onderwerpen die je wel eens besproken wil hebben in dit programma? Stuur een mail naar raaltenatuurlijk@gmail.com. Of reageer op de tweet die we iedere woensdag kort voor de uitzending de deur uit doen.

 

We doen echt mee! Notaris Zwart zette er zijn goedkeuring onder

Het kost nog heel wat moeite een nieuwe politieke partij te beginnen. Je moet naar de notaris om een vereniging op te richten, je moet naar de Kamer van Koophandel om die vereniging te registreren, je moet naar de belasting voor geen BTW-nummer voor de vereniging. En dan moet je nog naar de gemeente.

Moest allemaal vóór 27 december. En dat is mooi gelukt. Zie ons tevreden zijn bij notaris Zwart

 

Mogen we van jou meedoen?
Er komt nog een tweede stap: twintig mensen moeten bij de gemeenten een handtekening zetten dat ze er akkoord mee gaan dat we mee doen met de verkiezingen. Wil jij daar ook een handtekening voor zetten? Stuur dan even een mail. Dan sturen we jou een invulformuliertje met nadere info.

Ga hier maar eens lekker over in gesprek tijdens de feestdagen

Hoe wordt de politiek weer van de samenleving? En hoe werk je dan met z’n allen aan de kwaliteit van die samenleving, aan een samenleving waar onze kinderen ook gezond en met plezier leven en genieten van de omgeving? Raalte Natuurlijk wil daar de dialoog over aangaan met iedereen in de gemeente Raalte.

Raalte Natuurlijk stelt voor dat je onderstaand stuk meeneemt de kersdagen in, zodat je er over in gesprek kunt met familie en vrienden. We horen na de Kerstdagen graag wat je er van vindt. Misschien wil je wel met ons meedoen. Laat maar weten via raaltenatuurlijk@gmail.com.  We kunnen nu al beloven: het kost je niet meer tijd dan je er zelf in wil stoppen.

Je kunt de politieke besluitvorming in drie fases opknippen.
1: Het bepalen van de onderwerpen,
2: hoe je er over praat,
3: wat je uiteindelijk gaat doen.

Raalte Natuurlijk vindt dat het in alle drie fases anders moet. Machtspelletjes, wij-zij- en links-rechts-denken horen daar niet bij, probleemgestuurd handelen en protocollen staan in de weg. In ons politieke acteren willen we verbinden via de natuurlijke weg van interactie tussen politiek en burger, dialoog en creativiteit, om zo samen de beste ideeën te bedenken met een zo groot mogelijk draagvlak.

Raalte, natuurlijk hebben we een visie
– Andere thema’s
Raalte Natuurlijk gaat aan de komende gemeenteraadskiezingen meedoen omdat het hoog tijd wordt dat de thema’s die in Raalte op politiek en bestuurlijk niveau behandeld worden, dat dat thema’s zijn waarvan de samenleving vindt dat ze moeten worden besproken. We noemen de weerbarstige manier waarop Raalte sprak (of niet sprak) over kunstgrasvelden, de toekomst van verzorgingstehuizen, de leefbaarheid in dorpen, de komst van megastallen. De manier waarop overheden laagvliegen en een N35 willen doordrukken…

– Voor onze kinderen
Raalte Natuurlijk wil als politieke partij in dienst staan van de kwaliteit van de samenleving, waarbij we ook oog hebben voor een mooi gezond en duurzaam leven van onze kinderen in Salland.

– Elkaar laten uitpraten
De politiek moet onderwerpen agenderen die de samenleving aangaat. Vervolgens moet de politiek er in een goede dialoog samen met inwoners van Raalte een standpunt in over innemen. De uitvoering van wat er besloten wordt moet breed gedragen worden door de samenleving en wie het er niet me eens is, moet goed uitgelegd krijgen waarom de dingen anders gaan dan hij wenst.

– Geen kinderlijk gekissebis
In dat politieke proces passen geen machtspelletjes, geen achterkamertjesgekonkel, geen wij-zij of links-rechts-denken. We gaan vraagstukken niet aan, vanuit het probleem maar vanuit kansen die er liggen.

– Met z’n allen
Wij willen verbinden, iedereen het woord gunnen, naar alle meningen luisteren, iemand laten uitpraten en doorvragen naar zijn onderliggende vraag of boodschap. Natuurlijk willen we dat! Op die manier ontstaat er een natuurlijk verbond tussen de burger en de mensen die door die burger als zijn vertegenwoordiger verkozen zijn in de raad.

– Breed draagvlak
Na goede dialogen gaan we iedere keer op zoek naar creatieve ideeën die leiden naar de beste oplossingen met een zo groot mogelijk draagvlak.

Raalte? Natuurlijk de agenda van de burger
Politiek begint bij de agenda waarover vergaderd wordt. Die agenda wordt nu bepaald door burgemeester en wethouders of door hun ambtenaren. Wij willen daarvan af. Wij willen het in de politiek hebben over vraagstukken waar de samenleving mee bezig is.

Of kinderen veilig naar school en sport kunnen en veilig kunnen spelen
Of er iets te doen is voor jongeren
Of onze bodem en ons voedsel gezond is
Of bijen en insecten kunnen bestaan
Of onze bomen kunnen voortbestaan die onze longen vormen voor schone lucht
Of er voor alle kinderen leermogelijkheden beschikbaar zijn
Of leerlingen opleidingen naar hun keus kunnen kiezen
Of we hier ons werk kunnen vinden
Of we in onze vrije tijd van een mooie omgeving kunnen genieten
Of ouderen een fijne oude dag kunnen hebben
Of iedereen er in de samenleving bijhoort
Of iedereen een betekenisvolle daginvulling kan hebben
Of de wegen veilig zijn en goed begaanbaar
Of mensen die zijn aangewezen op hulp van anderen, tot hun recht komen

Als je over die onderwerpen op een natuurlijke manier in dialoog gaat met elkaar, dan gaat de inwoner van Raalte zien dat het er toe doet dat hij zich bemoeit met zijn eigen leefomgeving. Je zult zien dat inwoners zich dan nog meer én constructief gaan bemoeien met hun eigen woonomgeving, ze gaan de natuurlijke politieke arena na enige tijd zelfs leuk vinden. Omdat blijkt dat er niet een stel mannen en vrouwen allerlei beslissingen nemen waar ze niks mee hebben, maar omdat ze er achter komen dat ze mee kunnen praten en invloed kunnen hebben op hun eigen leefomgeving.

Natuurlijk: vergaderen volgens de dialoog
De raadsvergaderingen zoals ze nu zijn in Raalte, zijn niet constructief en munten niet uit in zoektochten naar creatieve oplossingen. Partijen buitelen over elkaar heen zonder te luisteren. Ze proberen te scoren voor de publieke tribune die leeg is of om morgen in de krant te komen. Of je wel of niet wat mag zeggen is aan strenge regels verbonden. Dingen als eerste en tweede termijn, maximale spreektijden en een monddood gemaakte publieke tribune.

Raalte Natuurlijk gaat voor de dialoog. In de politiek is het debat gangbaar. Leerlingen leren al op de middelbare school hoe ze een ander onder tafel kunnen praten met slinkse argumenten en slimme leugentjes om bestwil. Dat leidt tot argwaan, conservatisme en negativiteit. Wij willen de dialoog inbrengen. Daarin luister je naar de ander, bent op zoek naar wat hij bedoelt, stel je vragen, laat je hem uitpraten. Socrates vertelde zijn leerlingen al dat het niet interessant is een ander te vertellen wat jij weet, het is veel mooier om elkaar te bevragen, te reflecteren hierop en hier samen wijzer van worden. Als alle partijen dat doen, zul je zien dat je een heel ander klimaat in de Raalter raadszaal krijgt. Dat komt ook omdat je via de dialoog op zoek gaat naar de overeenkomsten tussen links-rechts-gelovig en wij-zij in plaats van de verschillen. Of je constateert dat verschillen en diversiteit juist interessant zijn. Met respect voor elkaar en het accepteren van verschillen gaan we op zoek naar wat ons verbindt.

O ja, en we vinden ook dat je niet overal over zou moeten willen vergaderen. Als er iemand is die ergens veel verstand van heeft, laat hem het dan maar beslissen. Wij durven die verantwoordelijkheid wel uit handen te geven en hebben er vertrouwen in dat iemand daar geen misbruik van maakt. Vertrouwen in elkaar is dus ons vertrekpunt.

Natuurlijk: de agenda van de burger
Als je het politieke debat een beetje volgt, vraag je je af waar ze die vergaderonderwerpen allemaal vandaan halen. Of je dakhelling 30% of minder mag zijn, of je huis witte stenen mag hebben, waarom ze groenstroken al dan niet verkopen aan burgers en vooral aan welke regels dat allemaal moet voldoen, of ze het verkeerde bord voor fietsverboden aan het begin van de winkelstraat gaan vervangen.

En als er dan over vergaderd wordt, heb je als burger nooit een fatsoenlijke kans mee te praten. Er zijn soms wel inspraakavonden, maar die zijn qua opzet dusdanig dat het alleen maar wrevel opwekt en achteraf – zo ervaart de burger – blijkt er ook nooit iets mee gedaan te zijn… Bestuurders, ambtenaren en politici proberen het wel van beneden af aan te regelen (bottom up), maar dat lukt ze niet. Je kunt als ontevreden klant niet naar een andere gemeente, er is geen concurrentie, de prikkel tot écht veranderen is er daarom niet, top down doen en denken ligt daarom altijd op de loer, een ambtenaar op vakantie wordt niet vervangen, jouw dossier wordt gewoon drie weken niet bekeken. De ‘raad op pad’ is daar een mooi voorbeeld van: ‘Wij gemeenteraad, wij komen wel naar u toe.’ Maar als je echt muren wil afbreken, moet je gewoon altijd tussen de mensen met elkaar verkeren.

De afstand tussen politiek en burger heeft daar mee te maken: het gaat nooit over zaken die de inwoner interesseert en de burger heeft ook altijd het gevoel dat zijn mening niet gehoord wordt. We stellen ons daarbij een voetbalveld voor waarop de politiek een spelletjes speelt, er staan wat journalisten langs de kant cynisch te zijn, maar de tribunes zijn leeg.

Raalte Natuurlijk wil een eigentijdse bestuursstijl invoeren. Wij willen de agenda van de burger leidend maken. Dat begint door te luisteren wat er onder de burgers leeft. Die dingen hoor je tijdens verjaardagen en buurtfeesten, in wachtruimtes, in de supermarkt, tijdens de derde helft in een voetbalkantine, in het café, in de winkelstraat, je komt ze tegen op de social media van plaatsgenoten. De zaken die we daar tegen komen, díe moeten leidend zijn voor de politieke agenda.

Neem zo’n discussie over kunstgrasvelden. De politiek wilde er niet aan, met de altijd geldende smoes van ‘geen geld’. Pas toen voetballend Raalte zich massaal liet horen via Salland Centraal, toen bleek er ineens geld genoeg om bij alle voetbalclubs een kunstgrasveld neer te leggen. Er was dus wél geld, er bleek doodeenvoudig politieke onwil.

Of neem de lantaarnpalen op de parallelweg langs de N35 tussen Heino en Raalte. Eerst speelden Rijkswaterstaat, de provincie en Raalte elkaar de bal toe: ‘daar gaan we niet over’. Maar toen de burger door bleef vragen, zijn ze uiteindelijk toch overstag gegaan. Na een jaar tegenwerken bleek het gewoon te kunnen.

Betaald parkeren in het centrum van Raalte is ook zo’n voorbeeld. Het afschaffen ervan is besloten op grond van emoties, niet op basis van goede argumenten.

Als de agenda van de burger gevonden is, gaan we per thema bottom up de dialoog aan. Geen door de ambtenarij voorgekookte plannen als basis, maar een blanco vel papier op tafel waaraan inwoners en bestuurders met elkaar in gesprek gaan. Alleen dan haal je de argwaan en het negativisme naar de overheid weg.

Dat vergt ook veel van ons ambtenarenapparaat. Maar al te vaak werkt het daar probleemgestuurd, wij zijn voor procesgedreven. ‘Dit mag niet, dat gaan we zo’ willen we vervangen door ‘laten we eens kijken wat de wensen zijn en wat daar binnen de mogelijkheden zijn’: wat is er aan de hand, hoe analyseren we dat, wat gaan we er mee doen.

Hier boven staat vooral op welke manier wij vinden dat een gemeente moet opereren, hoe een gemeente feitelijk het creatieve brein van de samenleving is, waar ideeën en plannen samenkomen, waar we als inwoners met z’n allen kijken hoe we daar een mooie draai aan kunnen geven.

Natuurlijk doen we dat op die manier
Maar daar hoort voor een politieke partij natuurlijk ook een visie bij. Wij profileren ons als Natuurlijk.
Natuurlijk moet het gaan over de agenda van de burger.
Natuurlijk staat de overheid in dienst van de bevolking.
Natuurlijk leggen we inwoners uit waarom hun ideeën soms niet uitgevoerd kunnen worden.
Natuurlijk zorgen we voor een woon- en leefklimaat dat gezond is, waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar mensen graag wonen.
Natuurlijk dragen we er zorg voor dat onze kinderen met Raalte en Salland verder kunnen zonder dat ze eerst de bodem weer vitaal moeten maken en van gif ontdoen.
Natuurlijk willen wij een buitengebied met prachtige landschapselementen, singels en natuurlijke erfscheidingen.
Natuurlijk hoort iedereen er bij. Diversiteit omarmen we. Het zijn juist de verschillen die het leven interessant maken.
Natuurlijk willen bloemrijke bermen en insectenhotels.
Natuurlijk willen we gezond wonen en leven, met veel groen in de woonwijken, mogelijkheden tot buurtmoestuinen en speelgelegenheid voor kinderen.
Natuurlijk kan er goed zaken gedaan worden. Liefst zoveel mogelijk lokaal en nationaal en internationaal waar nodig en mogelijk. We moedigen het delen van kennis op (inter)nationaal niveau aan om zo kokervisus te voorkomen. Dit kan veelal via internet maar ook persoonlijke ontmoetingen vinden we belangrijk om de menselijke maat tegemoet te komen.
Natuurlijk willen we mooie lanen met bomen.
Natuurlijk willen we een ondernemersklimaat zonder blufpoker en poeha, met gelijkwaardigheid van economisch en sociaal rendement.
Natuurlijk willen we goede zorg èn een gewoon leven voor mensen met beperkingen.
Natuurlijk willen op de rotondes op alle toegangswegen voor al die mensen die op eg naar zijn Raalte een prachtige bloemenzee.

Harrie Kiekebosch lijsttrekker van Raalte Natuurlijk

Harrie Kiekebosch wordt lijsttrekker van Raalte Natuurlijk, de politieke partij die in maart voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Raalte. Harrie Kiekebosch is als journalist al zijn hele leven betrokken bij de Raalter politiek. “Sinds ik Salland Centraal verkocht heb en dus niet meer journalistiek actief ben, wil ik via de politiek een steentje bijdragen aan mijn eigen woonomgeving.”

Rob Poelman, Mia Nijland en Agnes Heethaar staan respectievelijk 2, 3 en 4 op de kieslijst van Raalte Natuurlijk, maar de partij geeft aan dat dat nog niet in beton gegoten is. “We staan open voor iedereen die onze standpunten deelt en daarmee van binnenuit wil meewerken aan een compleet andere politiek klimaat dan we nu hebben in Raalte”, aldus
de partij.

Raalte Natuurlijk wil onderwerpen van de samenleving agenderen, er op een gewone manier over praten en er met zoveel mogelijk belangstellenden van gedachten over wisselen om er vervolgens een logisch vervolg aan te geven. Machtsspelletjes, wij-zij- en links-rechts- denken horen daar niet bij, probleemgestuurd handelen, systeemdenken en protocollen staan dat in
de weg. “Wij willen interactie, verbinden, de dialoog aangaan, creatief de beste ideeën bedenken en tot besluiten komen met een zo groot mogelijk draagvlak.”

Het stappenplan van de partij:
1: Sallands denken, dus goed luisteren
2: Natuurlijk doen, voor de lange termijn
3: De samenleving en jouw leefomgeving voorop

Kiekebosch: “Neem de ouderenzorg: tehuizen zijn opgeheven en er is personeelstekort. Dat biedt ook kansen. Wij denken graag mee in zorgcoöperaties, interne opleidingen, maar in de samenleving zijn er vast nog veel meer mooie ideeën. Wij willen een gemeente die zegt: kom
maar op, gaan we doen.”

De N35 is ook een goed voorbeeld. “Jaren is daarover in achterkamertjes gepraat, nooit is de samenleving écht meegenomen in de plannen en nu is er een patstelling ontstaan. De politiek gaat dan gewoon ijzerenheinig verder. Wij maken liever gebruik van de kennis van de samenleving. Je zult zien dat dat prachtige plannen oplevert. Vertrouw daar nu eens op.”

Rob Poelman
“Raalte kan wel een wat groenere stem gebruiken in de raadszaal. Na 21 maart willen we daarmee van start. En je zult ons als raadslid niet eens in de vier jaar horen, we zijn namelijk áltijd jullie vertegenwoordiger. Kansen en mogelijkheden mogen nimmer ingebonden worden in partijpolitiek en starheid. Raalte Natuurlijk is ongebonden maar wel verbindend.”

Mia Nijland
“Ik wil niet alleen beroepsmatig maar ook via deze weg bijdragen aan een mooi leven voor ‘zorgintensieve’ kinderen en jongeren. Een leven met eigen invloed, waarin ze erbij horen, goede leermogelijkheden krijgen en liefdevolle ondersteuning op maat. Natuurlijk zijn de mensen om hen heen net zo belangrijk.”

Agnes Heethaar
“Voor een duurzame toekomst moeten we onze eigen leefomgeving en
samenleving inrichten vanuit natuurlijke principes. Dat betekent een gezonde bodem, schone lucht, schoon water, gezond voedsel, dierenwelzijn, verbonden samenleving vanuit de menselijk maat en handel op basis van Fair Trade en circulaire economie.”

Wil jij ook actief worden voor Raalte Natuurlijk? Laat dat dan weten via
raaltenatuurlijk@gmail.com

Kleine politieke partijen kunnen veel toevoegen

Weekblad voor Salland wil een artikel over onszelf niet meenemen: “Geen interesse, allemaal promo”. Maar bij Radio Oost kregen we een eerlijke kans uit te leggen waarom het zinvol is als nieuwe partij mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Raalte.

“Alsof grote partijen wat toevoegen…” stelt onze lijsttrekker Harrie Kiekebosch in het radioprogramma Achter de Schermen. “Alleen de lijsttrekker hoor je maar. En als die anderen al wat zeggen, lezen ze het voor van een papiertje.”

Klik hier om de hele uitzending (met meerdere onderwerpen) te beluisteren.

 

Vuurwerk? Daar willen we het in januari wel eens over hebben

Vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw? Niets aan veranderen, vindt 75% van de mensen die onze enquête daarover op Salland Centraal heeft ingevuld.

Zie ook de afbeelding.


We kregen ook uitgebreidere antwoorden. Van Suzanne Funke bijvoorbeeld. “Voor 500 gewonden per jaar moeten ruim 17 miljoen mensen boeten?” begint Suzanne haar mail aan Raalte Natuurlijk. Maar direct daarna nuanceert ze: “Toen ik 10 jaar was ging ik de straat op om 10 uur en ik kwam pas 22 uur weer thuis. En wat stak ik af, grondbloemen en jumping jacks. En zo af en toe een rotje. Het probleem is dat het nu steeds harder en groter moet en dat is waarom de hele discussie ontstaat.”

Suzanne wil graag haar kinderen meegeven dat vuurwerk afsteken iets leuks moet zijn, daarom is het ook maar 1 dag in het jaar! Niet gooien naar mens en dier en een veiligheidsbril op.” Kortom: ze is tegen een vuurwerkverbod!”

Wij van Raalte Natuurlijk merken dat we er onderling niet helemaal uit zijn wat we van vuurwerk vinden. Maar we bemerkten ook dat dat zeker geen argument moet zijn om het dan maar bij het oude te laten. Wij vinden vuurwerk veel te gevaarlijk voor het gros dat er me loopt te klooien. Als er drank in het spel is, gruwelen we al helemaal van de denkbeelden van verminkte handen en weggeslagen ogen. De pest daarbij is dat de helft van de slachtoffers zelf het vuurwerk niet eens afstak. Van de andere kant is de viering van oud en nieuw wel een jaarlijkse mijlpaal. Dat met een oliebol en het heffen van het glas voorbij laten gaan, is ook weer zo wat.

Wij stellen voor dat we de komende jaarwisseling eens goed gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Hoeveel gewonden Raalte gaat tellen, hoeveel er vernield is, hoe druk de politie die nacht is geweest, en dat we dan ergens in januari, februari de gesprekken weer oppakken. Kort na het vuurwerkevenement met al zijn ellende en heel ver weg van de volgende keer, dat lijkt ons de beste tijd om er eens goed over te praten.

Vergaderen over zaken waar je geen verstand van hebt

Ik heb mijn eerste politieke bijeenkomst erop zitten. Als toehoorder – journalist – verbaasde ik me altijd al over wat er in de ‘politieke arena’ gebeurde. Ik zat nu op een stoel waar ik mee mocht praten, maar dat lukte eigenlijk helemaal niet.

Column van Harrie

Man, man, man, wat een vreemde ervaring was dat. Het ging over de komende verkiezingen en over hoe Raalte dat objectief namens de verkiezingen zou gaan begeleiden.

Met sandwichborden om lantaarnpalen bijvoorbeeld. Tekst: ‘U gaat toch ook stemmen?’ Ik stelde voor ‘Ga jij ook stemmen in Raalte? Natuurlijk! Maar dat idee haalde het niet. Hoewel ik sterk in de indruk had de meeste vergaderaars – fractievoorzitters en campagneleiders voor de komende verkiezingen – de grap niet doorhadden. Of ze vonden me niet leuk. Kan natuurlijk ook nog.

We zaten daar in een heel grote vergaderzaal te wikken en te wegen zonder kennis van zaken. Eentje zei zelfs: ‘ze moeten er wel wat voor doen, die kiezers’, die had nog niet begrepen dat de helft helemaal niet meer op komt dagen.

En maar discussiëren, nou ja, door elkaar heen praten, met niet onderbouwde argumenten. De burgemeester moest als een juffrouw bozig ingrijpen. “Laten we nu naar elkaar luisteren!” En een paar hadden het huiswerk trouwens ook niet gemaakt. Die stelden vragen die in de handleiding al beantwoord werden.

Sandwichborden dus. Er komen ook grote verkiezingsborden bij de invalswegen waarop we niet mogen plakken. De gemeente maakt één groot plakkaat. Want dat is veel netter dan die slordige borden waar iedereen maar lukraak wat plakt. ‘Traditie’ was het argument het zo te doen, terwijl die keurige borden juist de traditie ontzielen.

Maar dat maakte allemaal niet uit. Argumenten deden er niet zo toe. Trouwens, alles wat besloten werd, was al voorgekookt in het ambtelijke stuk dat we voor de vergadering toegezonden kregen. Ook het verplaatsen van een stembureau van het Carmelcollege naar De Landstede (meer stemgerechtigde leerlingen, maar niemand had een flauwe notie hoeveel er daarvan uit Raalte komen), een stemcontainer bij het gemeentehuis erbij (want daar stonden ze vorige keer tot buiten in de file) en een proef met stemmen op het station. Lokaal Alternatief vroeg nog een onderzoek naar de mogelijkheden van ook een proef met stemmen op station Heino. Dat wordt – zeggen ze – nog onderzocht, maar die gaat er dus niet komen, want daar was het vergaderstuk niet op voorbereid.

Al met al had de vergadering moeten gaan over zoveel mogelijk kiezers naar stembureaus te krijgen. Maar daar hadden de aanwezigen helemaal geen verstand van. Maar een idee van Alexander Kreule van de VVD was zo gek nog niet: stemmen bij de burgemeester thuis, wedden dat daar een boel mensen op af komen? “Ruimte zat,” zei Dadema nog, maar dat viel weg in een volgende oprisping van een zichzelf graag horende politicus. Maar Kreule dacht wel out of the box. Ik heb daar nog wat langer over nagedacht: maak stembureau’s bij bekende Raaltenaren thuis of kies voor de kroeg. Wedden dat er meer mensen komen opdagen?

Wij van Raalte Natuurlijk willen eigenlijk het liefst breken met die ontzielde traditie van die verkiezingsborden bij de invalswegen. Dat bespaart 14.000 euro. Geef daarvoor iedereen die komt stemmen een biologisch appeltje voor de dorst.

Harrie Kiekebosch
Raalte Natuurlijk